Politica de confidentialitate

1. Cine suntem și cum ne puteți contacta?

ONE PREMIUM SERV., o societate cu răspundere limitată înregistrată și funcționând conform legislației din România, având sediul social în Pescarilor 33B., Mun. Constanța, județul Constanța, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/1034/2010, având codul unic de înregistrare (CUI) 27041320 (denumită în continuare „Reyna”) operează site-ul de Internet www.reyna.ro împreună cu toate sub- domeniile acestuia și cu orice alte domenii operate de Reyna și care sunt redirecționate automat către domeniul www.reyna.ro (denumite în continuare „Site”) și în acest sens pune un accent deosebit pe protejarea datelor cu caracter personal pe care utilizatorii Site-ului le încredințează către Reyna, în calitate de operator de date cu caracter personal.

Atunci când accesezi Site-ul, când plasezi o Comandă prin intermediul acestuia sau când contactezi Reyna, tu, în calitate de Utilizator/Client, ne furnizezi date cu caracter personal. Scopul acestei Politici de Confidențialitate este să identifice ce date prelucrează Crama Reyna, în ce temei și cum dar și pentru ce perioadă. Politica de Confidențialitate este parte a Termenilor și Condițiilor aplicabile Site-ului, iar prin navigarea pe Site sau prin plasarea de Comenzi declari că ai fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor prin parcurgerea acestui document, denumit în continuare „Politică de Confidențialitate”.

2. Cum citim această Politică de Confidențialitate?

Definițiile prevăzute în Termeni și Condiții sunt pe deplin aplicabile în cadrul prezentei Politici de Confidențialitate, cu excepția cazului în care respectivii termeni sunt definiți altfel în prezentul document. Astfel, spre exemplu, termenul „Utilizator” înseamnă „persoana fizică sau juridică care accesează și utilizează Site-ul, inclusiv, dar fără a se limita la, prin crearea unui Cont”, iar termenul „Client” înseamnă „persoana fizică sau juridică care înregistrează sau inițiază procesul de înregistrare a unei Comenzi, inclusiv, dar fără a se limita la, prin intermediul Contului creat pe Site”, exact așa cum acești temeni sunt definiți în Termenii și Condițiile Site- ului, pe care îi poți consulta în Secțiunea „Termeni și Condiții”. Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) și a legislației din Romania aplicabile, Reyna va prelucra datele cu caracter personal doar în conformitate cu principiile de prelucrare și numai în scopurile specificate mai jos, în condiție de securitate tehnică.

Ca să fim siguri că avem aceeași înțelegere asupra termenilor, te rugăm ca, atunci când parcurgi această Politică de Confidențialitate, să ai în vedere că „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (cum ar fi, spre exemplu, numele, codul numeric personal, date de localizare etc.) iar o astfel de persoană este denumită „persoana vizată”.

3. Ce principii respectăm cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal?

 • datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; de asemenea, trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • datele cu caracter personal vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor/Clienților Site-ului vor fi păstrate confidențiale, conform cerințelor GDPR. Astfel, pentru securitatea datelor si confidențialitatea informațiilor transmise prin intermediul Contului creat pe Site, Contul este protejat prin parolă. Reyna depune toate eforturile necesare și folosește tehnologii informatice adecvate, cu scopul de a asigura protecția și securitatea datelor furnizate prin intermediul Site-ului. Totodată, Utilizatorul/Clientul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) si pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația in vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său. În cazurile prevăzute de GDPR, Reyna va informa în mod corespunzător autoritățile competente și persoanele relevante cu privire la orice încălcare a securității datelor cu caracter personal.

4. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

Datele cu caracter personal pe care Reyna le prelucrează cu privire la Utilizatorii/Clienții Site- ului se refera în special la:

4.1. Date furnizate în mod voluntar în vederea utilizării Site-ului sau a plasării și/sau executării de Comenzi de Bunuri și/sau Servicii.

Deși Utilizatorii nu sunt obligați să furnizeze date cu caracter personal pentru a vizita Site-ul (cu excepția confirmării exprese în sensul în care Utilizatorul are vârsta de cel puțin 18 ani, confirmare necesară având în vedere faptul că Site-ul comercializează și promovează băuturi alcoolice), contactele dintre Utilizatori și Reyna, prin trimiterea opțională, voluntară și explicită a mesajelor, scrisorilor sau mesajelor electronice la adresele Reyna, așa cum este indicat pe Site, implică colectarea ulterioară a adresei expeditorului, inclusiv a adresei electronice, sau a numărului de telefon relevant, necesare pentru a răspunde solicitărilor, precum și a oricăror date cu caracter personal incluse în comunicările relevante. Totodată crearea unui Cont pe Site presupune furnizarea unor informații de tip: nume, prenume, adresa de email și parolă, ce pot fi ulterior suplimentate de Utilizator în vederea înlesnirii plasării și/sau livrării de Comenzi viitoare.

De asemenea, procesarea și/sau executarea Comenzilor de Bunuri și/sau Servicii presupune prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clienților precum: nume, prenume, adresa de livrare, detalii de facturare, date de contact, în vederea executării obligațiilor contractuale ale Crama Reyna.

În acest context, pot fi colectate date cu caracter personal ale Clienților/Utilizatorilor, cum ar fi:
i. date de identificare (nume, prenume, adresă, numere de telefon, adresa de email etc.);
ii. date referitoare la modul în care sunt utilizate sau se intenționează a fi utilizate Bunurile și /sau Serviciile furnizate prin intermediul Site-ului, incluzând și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea Bunurilor și/sau Serviciilor;

4.2. Date colectate în mod automat

Sistemele și programele informatice utilizate pentru funcționarea Site-ului colectează anumite date care sunt transmise automat atunci când se utilizează protocoale de comunicare pe Internet (de exemplu, adresele IP sau numele de domenii ale calculatoarelor folosite de Utilizatori/Clienți pentru a se conecta la Site, adrese ale resurselor solicitate, ora solicitării, metodele utilizate pentru a trimite cererea la server, mărimea fișierului de răspuns, codul de stare al răspunsului și alți parametri cu privire la sistemul de operare și la mediul informatic al Utilizatorului / Clientului). Deși astfel de date nu sunt destinate asocierii cu persoanele vizate, este posibil ca, prin natura lor și prin prelucrarea și asocierea cu alte date deținute de terți, aceste date să permită identificarea Utilizatorilor / Clienților.

Aceste date se utilizează numai în scopuri statistice privind utilizarea Site-ului, fără a le asocia cu alt identificator al Utilizatorilor/Clienților, și în scopul monitorizării bunei funcționări a Site-ului și se vor șterge imediat după prelucrare. Aceste date pot fi utilizate în scopul investigării răspunderii în cazul infracțiunilor informatice comise împotriva Site-ului.

Pentru informații suplimentare privind folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similare pe Site, vă rugăm să vizitați secțiunea din Site cuprinzând Politica de cookies. Datele cu caracter personal sunt colectate de Reyna în mod direct de la Utilizatorii/Clienții Site-ului, în contextul vizitei pe Site (prin cookies), al înregistrării pe Site (completarea unui formular) sau în cursul executării Contractului (prin plasarea de Comenzi de Bunuri si/sau Servicii).

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi colectate de către Reyna în mod direct de la persoanele participante la orice concurs pe care Reyna decide în mod unilateral să îl organizeze prin intermediul Site-ului, la diferite intervale de timp, în conformitate cu regulamentul de concurs relevant.

Reyna nu colectează și nu prelucrează prin intermediul Site-ului date sensibile, incluse de GDPR în categorii speciale de date cu caracter personal și nu dorește să colecteze sau să prelucreze prin intermediul Site-ului date ale minorilor care nu împlinit 16 ani (Site-ul fiind adresat doar persoanelor care au împlinit 18 ani).

5. Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal?

Datele cu caracter personal cu privire la Utilizatorii/Clienții Site-ului vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile GDPR și ale legislației din România aplicabile și vor fi utilizate de Reyna în următoarele scopuri:

5.1. Operarea Site-ului și furnizarea de Bunuri și prestarea de Servicii în folosul Utilizatorilor/Clienților

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 • crearea și gestionarea Contului în cadrul Site-ului;
 • prelucrarea și livrarea Comenzilor de Bunuri precum și prestarea Serviciilor comandate;
 • informarea Clienților cu privire la statusul Comenzilor plasate, prin telefon și/sau prin mesaje transmise prin email si/sau SMS;
 • facturarea Bunurilor și/sau Serviciilor comandate;
 • prelucrarea și soluționarea de către Reyna a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor de orice natură cu privire la Site, livrările de Bunuri și/sau prestarea de Servicii;
 • returnarea Bunurilor conform prevederilor legale.

5.2. Îmbunătățirea Site-ului, a procesului de Comandă și/sau livrare a Bunurilor și prestare a Serviciilor

Acest scop poate include, după caz, următoarele:

 • completarea de chestionare de evaluare a Bunurilor și/sau Serviciilor;
 • efectuarea, direct sau prin intermediul unor parteneri, a unor studii de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului;
 • realizarea, direct sau prin intermediul unor parteneri, de sondaje.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri se bazează pe interesul legitim al Reyna de a desfășura activități comerciale, respectând însă drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate. În acest sens, vom utiliza oricând este posibil date agregate și depersonalizate.

5.3. Marketing

Acest scop poate presupune informarea Utilizatorilor/Clienților, prin mesaje transmise prin email și/sau SMS, cu privire la Bunuri și/sau Servicii (inclusiv, dar fără a se limita la, Bunuri și/sau Servicii nou introduse în oferta Reyna), promoții, concursuri sau orice alte acțiuni de marketing desfășurate de Reyna.

Pentru ne asigura că informațiile furnizate sunt relevante pentru Utilizatori/Clienți, Reyna poate folosi anumite date cu privire la comportamentul acestora atunci când achiziționează Bunuri și Servicii (de ex. Bunurile și/sau Serviciile vizualizate / achiziționate) pentru a crea un profil. Astfel de prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților Utilizatorilor/Clienților iar deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra acestora și nu îi afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

De asemenea, acest scop poate presupune realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, precum și activități de fidelizare a Utilizatorilor/Clienților. Prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri se bazează, de cele mai multe ori, pe consimțământul expres și neechivoc exprimat de persoana vizată. În acest sens, Utilizatorul / Clientul își dă expres consimțământul pentru prelucrările de date cu caracter personal în scop de marketing prin bifarea unui checkbox. Consimțământul dat în acest sens poate fi retras în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare inclus în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi sau prin contactarea Reyna utilizând adresa de email events@reyna.ro.

De asemenea, în cazul datelor pe colectate automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, Utilizatorul / Clientul își dă consimțământul la momentul accesării Site-ului.

În anumite situații, prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri se bazează pe interesul legitim al Reyna de a desfășura activități comerciale, respectând însă drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate. Cu toate acestea, Utilizatorii / Clienții pot solicita oricând, prin modalitățile descrise mai sus, sistarea prelucrării datelor personale ale acestora în scop de marketing.

5.4. Apărarea intereselor legitime ale Reyna

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 • luarea oricăror măsuri necesare de protecție a Site-ului și/sau a Utilizatorilor/Clienților împotriva atacurilor cibernetice;
 • prevenirea și detectarea tentativelor de fraudă de orice natură;
 • gestionarea de rapoarte/analize cu privire la activitatea Reyna, cu scopul de a facilita efectuarea managementului operațional și de a analiza performanța activității Reyna;
 • arhivarea documentelor care se încheie cu privire la relația dintre Utilizatori/Clienți și Crama Reyna;
 • exercitarea sau apărarea unui drept al Reyna în cadrul unui litigiu, unei investigații sau a oricăror plângeri la care Reyna este sau poate deveni parte.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri se bazează pe interesul legitim al Reyna de a desfășura activități comerciale, respectând însă drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate.

De asemenea, în anumite cazuri, prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Reyna (spre exemplu arhivare sau raportare către autorități). Datele cu caracter personal colectate de către Reyna pot fi utilizate uneori în scopuri secundare, cum ar fi arhivarea, auditul intern sau extern etc. Aceste scopuri secundare sunt întotdeauna compatibile cu scopurile principale pentru care datele cu caracter personal au fost inițial colectate de Crama Reyna.

6. Cui transferăm datele cu caracter personal?

Pentru a putea executa Comenzile, respectiv livra Bunurile și/sau presta Serviciile, Reyna colaborează cu o serie de parteneri terți, către care transmite datele dumneavoastră, cum ar fi:

 • societăților din același grup ca și Reyna;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor.

De asemenea, în cazul în care ne revine o obligație legală sau este necesar pentru apărarea unui interes legitim al Cramei Reyna, putem divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Reyna nu va face publice datele cu caracter personal transmise de către Utilizatori/Clienți prin intermediul Site-ului, nu le va comercializa și nu le va dezvălui către terți, cu excepția cazului în care aceștia se numără printre partenerii agreați ai Reyna. În acest caz, Reyna se va asigura că partenerii săi vor îndeplini cerințele cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

În prezent, Reyna stochează și prelucrează datele cu caracter personal doar pe teritoriul României.

Cu toate acestea, datele cu caracter personal pot fi transferate către alte state din Uniunea Europeană unde sunt situate serverele Reyna sau ale oricăruia dintre furnizorii săi. În prezent, Reyna nu transferă date cu caracter personal către state din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba această politică, Reyna își va informa Utilizatorii / Clienții în mod corespunzător, le va prezenta garanțiile necesare și le va solicita consimțământul

Informații privind terții desemnați de Reyna ca persoane împuternicite să prelucreze datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziție, la solicitarea dumneavoastră adresată la adresa de email events@reyna.ro sau prin poștă sau curier la adresa Str. Interioară, nr. 3, Birou Comercial C2, Etaj 1, Mun. Constanța, județul Constanța, România.

7. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal supuse prelucrării?

Reyna va stoca datele cu caracter personal prelucrate în contextul generării unui Cont pe Site pentru întreaga perioadă în care Utilizatorul decide să mențină respectivul Cont. Puteți să ne solicitați oricând să ștergem anumite informații sau Contul în sine, sub rezerva faptului că este posibil să păstrăm anumite informații în măsura în care legislația aplicabilă sau interesele legitime ale Reyna o impun.

Reyna va stoca orice alte date cu caracter personal prelucrate doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor prelucrării, dar, ca regulă, nu mai mult de 14 luni. Totuși, este posibil ca Reyna să stocheze datele cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, în măsura în care o astfel de obligație ne este impusă de prevederi legale aplicabile sau în măsura în care o astfel de stocare este necesară pentru a ține evidența interacțiunilor avute cu dumneavoastră sau a plângerilor sau pretențiilor dumneavoastră sau în măsura în care Reyna consideră în mod rezonabil că există posibilitatea inițierii unui litigiu, unei investigații sau a oricăror plângeri împotriva Reyna.

8. Cum protejăm datele cu caracter personal?

Reyna își asumă angajamentul de a proteja datele cu caracter personal prelucrate prin implementarea de soluții tehnice și măsuri organizatorice adecvate. Astfel:

 • datele cu caracter personal sunt stocate pe servere securizate;
 • pentru efectuarea plăților se utilizează serviciile procesatorului de plăți Mobilpay, iar informațiile privind plata sunt criptate, folosind tehnologia RC4;
 • există măsuri organizatorice adecvate la nivelul Reyna privind accesul la și gestionarea datelor cu caracter personal, indiferent de suport.

Cu toate acestea, este unanim cunoscut că transmiterea de informații prin Internet nu este complet sigură, existând un risc inerent al accesării acestor date de către persoane autorizate. Reyna nu poate asigura securitatea oricăror sisteme care nu se află sub controlul său.

9. Ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată?

Utilizatorii / Clienții Site-ului, în calitate de persoane vizate, își pot exercita oricând drepturile prevăzute de legislația în vigoare, adresând cererea relevantă la adresa de email a Reyna: events@reyna.ro sau prin poștă sau curier la adresa Str. Interioară, nr. 3, Birou Comercial C2, Etaj 1, Mun. Constanța, județul Constanța, România, inclusiv următoarele:

a) dreptul de acces – presupune: (i) dreptul de a obține confirmarea existenței datelor cu caracter personal și a prelucrării acestora; (ii) dreptul de acces la aceste date, inclusiv prin furnizarea unei copii; (iii) dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal, respectiv cu privire la modul în care sunt folosite, cui sunt divulgate, cui sunt transferate, cât timp sunt păstrate, cum puteți formula o plângere și orice alte informații care nu reies din prezenta Politică de Confidențialitate.

b) dreptul de a obține actualizarea, modificarea și/sau rectificarea datelor cu caracter personal.

c) dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal – presupune faptul că puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal în anumite cazuri (cum ar fi faptul că v-ați retras consimțământul atunci când prelucrarea se bazează pe acest temei; datele nu mai sunt necesare scopurilor în care au fost colectate; datele au fost prelucrate ilegal; vă exercitați un drept legal de a vă opune prelucrării sau dimpotrivă Reyna are o obligație legală în acest sens).

Cu toate acestea, Reyna nu da curs solicitării dumneavoastră în măsura în care îi incumbă o obligație legală în acest sens sau prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

d) de a obține restricționarea prelucrării - – presupune faptul că puteți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite cazuri (cum ar fi faptul că datele au fost prelucrate ilegal însă nu doriți să faceți uz de dreptul de a solicita ștergerea acestora; datele nu mai sunt necesare scopurilor în care au fost colectate însă aveți nevoie de ele necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; vă exercitați un drept legal de a vă opune prelucrării, însă verificările cu privire la acesta sunt în curs, sau vă exercitați dreptul de a obține actualizarea, modificarea și/sau rectificarea datelor cu caracter personal, însă verificările cu privire la acestea sunt în curs).

Cu toate acestea, Reyna va continua să utilizeze datele cu caracter personal în măsura în care persoana vizată își dă consimțământul, prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau este necesară pentru a proteja drepturile Reyna sau ale altei persoane fizice sau juridice.

e) dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal și de a solicita transferul acestora către alt operator de date - – presupune faptul că puteți solicita să vă furnizăm datele în formatul utilizat în mod curent sau să le transferăm către un alt operator de date, însă doar atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră și numai dacă prelucrarea se face prin mijloace automate.

f) dreptul de a se opune prelucrării în baza unor interese legitime, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes.

g) dreptul de a se opune prelucrării în scopuri de marketing direct.

h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, care produce efecte juridice care privesc sau afectează în mod similar într-o măsură semnificativă persoana vizată.

Totuși acest drept nu se aplică în măsura în care decizia este necesară încheierii sau executării unui contract cu persoana vizată, este autorizată de lege și există garanții adecvate pentru drepturile persoanei vizate sau se bazează pe consimțământul acesteia.

i) dreptul de retragere a consimțământului.

j) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211 / +40.318.059.212
Fax +40.318.059.60

k) dreptul de a te adresa justiției.

10. Cum vă exercitați drepturile?

Daca ai orice întrebări cu privire la Politica de Confidențialitate sau dorești să îți exerciți un drept privind datele tale cu caracter personal, te rugăm să contactezi Reyna la adresa de email events@reyna.ro sau prin poștă sau curier la adresa Str. Interioară, nr. 3, Birou Comercial C2, Etaj 1, Mun. Constanța, județul Constanța, România.

De asemenea, atunci când decizi să îți exerciți orice drepturi cu privire la datele cu caracter personal, te rugăm să ai în vedere următoarele:

a) ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea atunci când formulați orice cerere privind datele cu caracter personal;

b) vom încerca să răspundem oricărei solicitări în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice; cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de complexitatea solicitării și vă vom informa în consecință.

c) deși nu aplicăm taxe privind exercitarea drepturilor privind datele cu caracter personal, ne rezervăm dreptul de a solicita o sumă rezonabilă în caz de cereri vădit nefondate, repetitive sau abuzive; oricând este cazul, veți fi informați cu privire la orice costuri înainte de soluționarea cererii;

d) nu vom putea da curs solicitărilor care afectează în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.

11. Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Reyna își rezervă dreptul de a modifica, revizui și actualiza această Politică de Confidențialitate la orice moment, după cum va considera necesar. Orice modificări aduse Politicii de Confidențialitate vor fi publicate pe Site, sub forma unei versiuni actualizate a acestui document și vă vom anunța cu privire la această modificare printr-un mesaj pop-up. Pentru bună ordine, vă rugam să verificați secțiunea Site-ului cuprinzând Politica de Confidențialitate atunci când accesați Site-ul, întrucât este posibil ca Politica de Confidențialitate să fi suferit modificări de la ultima vizită.